Snažan rast podatkovnog prometa u 2019. godini

Porast podatkovnog prometa izravno je povezan s razvojem digitalnog društva. Promatrajući trogodišnje razdoblje vidljiv je značajan rast podatkovnog prometa i u nepokretnim i u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama, ističu iz domaćeg telekom regulatora Hrvatske agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM).

U usporedbi s 2018., podatkovni promet u nepokretnoj mreži porastao je za 103 000 TB, a do kraja 2018. iznosio je oko 1,1 milijun TB, dok je podatkovni promet u pokretnim mrežama udvostručen i iznosio je oko 323 000 TB, pokazuju podaci domaćeg telekom regulatora.

U 2019. ima gotovo 700.000 NGA priključaka što je povećanje od oko 10 posto u odnosu na prošlu godinu kad ih je bilo nešto više od 630.000. Iako FTTH/FTTB tehnologije omogućavaju veće pristupne brzine od VDSL tehnologije, podjednak udjel tih tehnologija u NGA priključcima je očekivan jer su i dalje najzastupljenije ugovorene brzine između 10 Mbit/s i 30 Mbit/s, odnosno brzine kod kojih FTTH tehnologija nije potrebna korisnicima. Rastom potražnje za većim pristupnim brzinama i ulaganjima u svjetlovodne mreže očekuje se i rast FTTH/FTTB priključaka.URL članka Snažan rast podatkovnog prometa u 2019. godini