Otvorene su ponude zaprimljene u postupku javne dražbe radiofrekvencijskog spektra

U postupku javne dražbe za tri preostala bloka frekvencija, u frekvencijskome pojasu 1920-1980/2110-2170 MHz, namijenjenom za mreže pokretnih telekomunikacija, ponude su predali A1 Hrvatska i Tele2.

Predmet postupka javne dražbe tri su frekvencijska bloka od 2x5 MHz u radiofrekvencijskom spektru 1965 – 1980/2155 - 2170 MHz, s pokrivanjem na razini Republike Hrvatske, na vremensko razdoblje do 22. prosinca 2024., kako slijedi:

A.      1965-1970/2155-2160 MHz (2x5 MHz),
B.      1970-1975/2160-2165 MHz (2x5 MHz),
C.      1975-1980/2165-2170 MHz (2x5 MHz).

Sva tri bloka ponuđena su za pružanje komunikacijskih usluga na principu tehnološke neutralnosti, što znači da operatori imaju slobodan izbor koristiti sve postojeće tehnologije dozvoljene za pokretne komunikacije (od GSM-a do LTE-a).
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) na javnom otvaranju ponuda, u postupku javne dražbe radiofrekvencijskog spektra (RF spektar) , otvorila je zaprimljene ponude za predmetni radiofrekvencijski spektar, a riječ je o ukupno 30 MHz koji trenutno nisu dodijeljeni.
Za pojedine blokove ponuđene su cijene kako slijedi:


PONUDITELJ

PONUĐENA CIJENA ZA BLOK

A

B

C

A1 Hrvatska d.o.o.

57.900.000,00 kn

57.894.000,00 kn

57.888.000,00 kn

TELE2 d.o.o.

30.000.000,00 kn

24.250.000,00 kn

24.250.000,00 kn


Sukladno dražbovnoj dokumentaciji, prilikom dodjele RF spektra odabire se najpovoljniji ponuđač za svaki frekvencijski blok, pri čemu se primjenjuje ograničenje ukupne količine dodijeljenog spektra pojedinom operatoru i povezanim društvima u iznosu od 140 MHz nakon dodjele predmetnog RF spektra.
Konačna odluka HAKOM-a o dodjeli dozvola uslijedit će nakon analize i provjere ponudbene dokumentacije, što se očekuje u prvoj polovici veljače ove godine. U slučaju dodjele tri bloka,  iznosi iz odabranih ponuda bi do kraja ove godine morali biti uplaćeni u državni proračun.URL članka Otvorene su ponude zaprimljene u postupku javne dražbe radiofrekvencijskog spektra