Nove dozvole za 5 GHz spektar

HAKOM je temeljem rezultata Svjetske radiokomunikacijske konferencije (WRC-19) izmijenio dvije opće dozvole, OD-85 i OD-86, koje se odnose na korištenje RLAN-ova u frekvencijskim pojasevima na 5 GHz. Obje dozvole odnose se na korištenje RLAN-ova u frekvencijskim pojasevima na 5 GH i to konkretno 5150-5250 MhZ te u drugom slučaju 3250-5350 MHz.

Izmjenama navedenih općih dozvola omogućava se uporaba dodatnog spektra u frekvencijskom pojasu 5 GHz (uz frekvencijski pojas 5470-5725 MHz temeljem opće dozvole OD-201) i na otvorenim prostorima uz poštivanje odgovarajućih ograničenja i prijavom postavljanja radijskih postaja HAKOM-u.

Kako se ističe u dozvolama vlasnik radijske postaje koji upotrebljava radijsku postaju u skladu s ovom općom dozvolom na otvorenim prostorima obvezan je Agenciji prijaviti podatke o toj radijskoj postaji.

Prilikom slanja prijave vlasnik radijske postaje može dostaviti podatak o MAC (Medium Access Control) adresi koja će se koristiti za identifikaciju svake pojedine radijske postaje. U protivnom, vlasnik radijske postaje na početak SSID identifikatora mora staviti broj koji će mu Agencija dodijeliti prilikom prijave, dok preostali dio slobodnih mjesta u SSID -u može biti proizvoljno korišten.

Ukoliko se prijavljuje više pristupnih točaka (AP) koje čine mrežu is tog vlasnika i koje se nalaze u jedinstvenom području promjera 300 metara, a za koje nije dostavljen podatak o MAC adresi, vlasnik radijskih postaja mora na početak SSID identifikatora mreže staviti jedan od brojeva koji je Agencija dodijelila nekoj od tih pristupnih točaka na navedenom području.

Iznimno, ukoliko je radijska postaja dio mreže istog vlasnika te radi u točka-točka (PtP) i/ili u točka– više točaka (PtMP) konfiguraciji s istim SSID identifikatorom, vlasnik radijske postaje na početak SSID identifikatora mreže stavlja bilo koji od brojeva koji je Agencija dodijelila nekoj od radijskih postaja koje čine tu mrežu.URL članka Nove dozvole za 5 GHz spektar