Nastavak rasta ključnih telekomunikacijskih pokazatelja

Na nacionalnoj razini u Republici Hrvatskoj trenutno postoji 87 pružatelja usluga na tržištu usluga širokopojasnog pristupa internetu (nepokretna i pokretna elektronička komunikacijska mreža), stoji u najnovijim podcima domaćeg telekom regulatora HAKOM-a. Prema podacima za 2019., uslugu pristupa internetu putem nepokretne elektroničke komunikacijske mreže koristi ukupno 1 154 773 pretplatnika u Republici Hrvatskoj. Što se tiče usluge pristupa internetu putem pokretne elektroničke komunikacijske mreže, broj pretplatnika iznosi 3 623 860.

Dostupnost širokopojasnog pristupa internetu u 2019. dodatno je porasla te iznosi 99,9 posto, odnosno svi korisnici u RH imaju mogućnost koristiti širokopojasni pristup internetu. Raste udjel kućanstava koja koriste širokopojasni pristup internetu te u 2019. više od 75 posto kućanstava koristi ovu uslugu. HAKOM svojim regulatornim mjerama nastoji stvarati uvjete za olakšana ulaganja u mreže nove generacije čime se usluga širokopojasnog pristupa internetu čini dostupnijom svim građanima RH.

Digitalna ekonomija počiva na brzom i ultra brzom pristupu internetu radi čega je zastupljenost NGA (eng. Next Generation Access) priključaka ključna za razvoj gospodarstva. Republika Hrvatska u 2019. ima gotovo 700.000 NGA priključaka što je povećanje od oko 10 posto u odnosu na prošlu godinu kad ih je bilo nešto više od 630.000. Iako FTTH/FTTB tehnologije omogućavaju veće pristupne brzine od VDSL tehnologije, podjednak udjel tih tehnologija u NGA priključcima je očekivan jer su i dalje najzastupljenije ugovorene brzine između 10 Mbit/s i 30 Mbit/s, odnosno brzine kod kojih FTTH tehnologija nije potrebna korisnicima. Rastom potražnje za većim pristupnim brzinama i ulaganjima u svjetlovodne mreže očekuje se i rast FTTH/FTTB priključaka.

Budući da pristup internetu putem pokretnih mreža također ima važnu ulogu u korištenju širokopojasnog pristupa internetu, prodaja i dodatna ulaganja u radio-frekvencijski (RF) spektar pridonijeli su povećanju geografske i populacijske pokrivenosti 4G signalom od strane svih operatora u Republici Hrvatskoj, što je vrlo važno za daljnji razvoj tržišnog natjecanja. U 2019. svi operatori imaju populacijsku pokrivenost veću od 95 posto, a što je rezultat dodjele dodatnog RF spektra i ulaganja operatora. Sva tri operatora pokretnih mreža započela su testiranje tehnologije 5G, a grad Osijek je odabran kao prvi grad u kojem će se krenuti s komercijalnom uporabom navedene tehnologije.

Sveje to Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) objavila u svom Godišnjem izvješće o provedbi Uredbe (EU) 2015/2120. U četvrtom godišnjem izvješću o stanju pristupa otvorenom internetu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 1. svibnja 2019. do 30. travnja 2020., HAKOM je opisao mjere koje je poduzimao kako bi se osigurao odgovarajući pristup otvorenom internetu. Izvješće je pregled svih aktivnosti HAKOM-a vezano za aktualnu problematiku na području mrežne neutralnosti, informacije o mjerenju kvalitete usluge pristupa internetu te sveukupno stanje na području mrežne neutralnosti.

Uredbom (EU) 2015/2120 Europskog parlamenta i Vijeća (Uredba), donesenom 25. studenoga 2015., utvrđene su mjere vezane uz otvoreni pristup internetu i izmijenjena Direktiva 2002/22/EZ o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u elektroničkim komunikacijama mreža i uslugama i Uredba (EU) 531/2012 o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama unutar Unije. Cilj Uredbe je „osigurati jednako i nediskriminirajuće postupanje s prometom u pružanju usluga pristupa internetu i povezanih prava krajnjih korisnika“ te „jamčiti nesmetano funkcioniranje internetskog ekosustava kao pokretača inovacija“. Kao nacionalno regulatorno tijelo odgovorno za provedbu Uredbe, HAKOM nadzire ispunjavanje obveza vezano za zaštitu pristupa otvorenom internetu u Republici Hrvatskoj. Godišnje izvješće o nadzoru usklađenosti s predmetnom Uredbom dostavlja se Europskoj komisiji i BEREC-u.URL članka Nastavak rasta ključnih telekomunikacijskih pokazatelja