Kreće utrka za frekvencijama za 5G mreže

Kada krene komercijalizacija 5G mreža jedna od frekvencija na kojima će raditi bazne stanice, pametni telefoni i svi drugi uređaji među ostalim bit će i 2,6 GHz frekvencijski pojas. Na početku ovo će biti primano 4G radiofrekvencijski spektar na 2,6 GHz. Kako bi se poboljšao 4G, ali i pripremili za 5G, HAKOM je raspisao javni poziv za dodjelu spektra u radiofrekvencijskom pojasu 2500-2690 MHz. Zahtjev za izdavanje dozvole može se podnijeti u roku od 30 dana od dana objave javnog poziva na internetskim stranicama HAKOM-a.

Sve to dogodilo na sjednici Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) u petak 25. siječnja ove godine kada je donesena odluku o raspisivanju javnog poziva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za javne mrežne pokretnih elektroničkih komunikacija na području Republike Hrvatske u radiofrekvencijskom pojasu 2500-2690 MHz.

Dodjeljuje se 2x70 MHz uparenog spektra te 50 MHz neuparenog spektra. Pojedini podnositelj se može javiti za maksimalno 2x20 MHz uparenog spektra, dok ograničenje na neupareni spektar ne postoji. Zahtjev za izdavanje dozvole može se podnijeti u roku od 30 dana od dana objave javnog poziva na internetskim stranicama HAKOM-a.

Vremensko razdoblje na koje se raspisuje dodjela ovih radiofrekvencijskih spektara je od 1. svibnja ove godine pa sve do 18. listopada 2024. godine. Osim domaćih telekom operatera na ovaj se natječaj mogu javiti i sve pravne odnosno fizičke osobe iz EU. Iako je malo vjerojatno da će se netko iz EU javiti, osim naravno triju domaćih telekoma Hrvatskog Telekoma, A1 Hrvatska i Tele2 sve je moguće. Ipak HAKOM propisuje i obvezu pokrivanja stanovništva i područja, no to ne vrijedi za postojeće nositelje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra koji posjeduju Hrvatski Telekom, A1 Hrvatska i Tele2.URL članka Kreće utrka za frekvencijama za 5G mreže