Javni poziv za jedinice lokalne i regionalne samouprave za dodjelu sredstava za razvoj širokopojasnog interneta

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je u sklopu programa dodjele bespovratnih sredstava za izgradnju pristupnih mreža sljedeće generacije, financiranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj, objavilo Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred-odabira na temelju Planova razvoja širokopojasne infrastrukture odobrenih od strane HAKOM-a.

Predmetnim Pozivom se pozivaju jedinice lokalne i regionalne samouprave, kao nositelji projekata unutar Okvirnog nacionalnog programa, da dostave iskaz interesa kako bi projekti mogli biti uključeni u daljnje aktivnosti u okviru ovog Programa. Krajnji rok za dostavu iskaza interesa s pripadajućom dokumentacijom je 17. lipnja 2019. do 12 h.

HAKOM je nositelj Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja te ima ulogu utvrditi sukladnost pojedinačnih planova razvoja s Okvirnim nacionalnim programom.

Više informacija, uključujući i dokumentacija, dostupno je na: strukturnifondovi.hr/natjecaji/javni-poziv-za-iskaz-interesa-za-sudjelovanje-u-postupku-pred-odabira-na-temelju-odobrenih-planova-razvoja-sirokopojasne-infrastrukture-a-vezano-za-odabir-prihvatljivih-prijavitelja-te-ispunjavanje-k kao i na nop.hakom.hr.URL članka Javni poziv za jedinice lokalne i regionalne samouprave za dodjelu sredstava za razvoj širokopojasnog interneta