HT predao dokumentaciju za prodaju Optima Telekoma

Hrvatski Telekom je u rokovima određenim rješenjem AZTN-a, 1. srpnja 2019. dostavio povjereniku dokumentaciju o pripremi postupka prodaje Optima Telekoma, čime je Hrvatski Telekom izvršio mjeru određenu rješenjem AZTN-a, ističu za ICTbusiness.info iz najjačeg domaćeg telekom operatora i dodaju kako u ovom trenutku ne mogu davati detaljnije komentare vezane uz ovaj predmet.

Iz Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja poručuju pak da je HT u otvorenom roku izvršio mjeru iz rješenja AZTN o uvjetno dopuštenoj koncentraciji HT i Optima Teleklom.

Nadalje, iz AZTN-a poručuju kako je 3. srpnja 2019. Povjerenik Deloitte izvijestio AZTN da je Hrvatski Telekom 1. srpnja 2019. dostavio povjereniku u roku određenim rješenjem AZTN-a, KLASA: UP/I 034-03/2013-02/007, URBROJ: 580-11/41-17-239, od 9. lipnja 2017., dokumentaciju o pripremi postupka prodaje poduzetnika OT-OPTIMA TELEKOM, odnosno da je Hrvatski Telekom izvršio mjeru određenu točkom III.2. alineja 3. navedenog rješenja AZTN-a.

 

Rješenje AZTN-a, KLASA: UP/I 034-03/2013-02/007, URBROJ: 580-11/41-17-239, od 9. lipnja 2017., može se pronaći na slijedećim adresama:

 

http://www.aztn.hr/ea/wp-content/uploads/2017/08/UP-I-034-032013-02007.pdf ( http://www.aztn.hr/ea/wp-content/uploads/2017/08/UP-I-034-032013-02007.pdf )

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_75_1879.html ( https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_75_1879.html )URL članka HT predao dokumentaciju za prodaju Optima Telekoma