Google „ubio“ aplikacije za blokiranje reklama iz Play Storea

Znate kako to ide - "pravila" su samo "pravila" ako ih netko zapravo provodi. I, iako mu je trebalo, Google ih je proveo. Dok programi poput AdBlock, AdAway, AdFree i slični već neko vrijeme, Google se tek sada odlučio povući potez kojim je eliminirao većinu takvih programa „preko noći“.

Naravno, pravno gledano, sporazum programera i Play Storea ima jasno definiranu stavku da aplikacije posebno dizajnirane za ometanje prirodnog tijeka oglašavanja neće biti dopuštene, ali je zanimljivo vidjeti da je tvrtka svoje riječi provela i u djelo. Naime, sporazum navodi:

"Vi ste suglasni da nećete ulaziti u bilo kakve aktivnosti sa Marketom, uključujući razvoj ili distribuciji proizvoda, koja upliće, ometa, stvara štetu ili pristupa na neovlašteni način uređajima, poslužiteljima, mrežama, ili drugim svojstvima ili uslugama bilo koje treće strane, uključujući, ali ne ograničavajući se na, Android korisnike, Google ili bilo kojeg operatera mobilne mreže."

Pretpostavljamo da je dio vezan za treće strane povezan sa implementacijom oglašivačkih kodova i od tuda proizlazi pravna osnova za ovu akciju. Izgleda da je divlji zapad dobio novog šerifa u gradu.URL članka Google „ubio“ aplikacije za blokiranje reklama iz Play Storea