VLADA: Svakom građaninu digitalni identitet

Na današnjoj sjednici Vlade donesena je odluka o pokretanju Projekta e-Građani koji će omogućiti stvaranje digitalnih usluga za građane i stvaranje digitalnog identiteta. Pomoćnik ministra uprave za e-Hrvatsku Darko Parić istaknuo je da će se webom uskoro moći ćete kontrolirati ocjene djece u školi, mijenjati liječnika, računati mirovinu, komunicirati s državom, a broj usluga će rasti.

Prema odluci Vlade Projekt e-Građani ostvarivat će se kroz tri glavne sastavnice, koje će predstavljati zajedničku infrastrukturu javnog sektora - Sustav središnjeg državnog portala, Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav, Sustav osobnog korisničkog pretinca

Odlukom se za prvi dio zadužuje se Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske za upravljanje projektom Središnjeg državnog portala. ZA drugi dio zadužuje se Ministarstvo uprave za upravljanje projektima Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav i Osobni korisnički pretinac.

Odlukom Vlade moguće je u cijeli projekt uključivati i druge dionike s kojima će se sklapati odgovarajući ugovori i sporazumi.

Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav je informacijsko-tehnološki sustav središnje identifikacije i autentifikacije korisnika elektroničkih javnih usluga. Svaki građanin, kojem je izdana prihvatljiva vjerodajnica za elektroničku identifikaciju imat će u okviru Nacionalnog identifikacijskog i autentikacijskog sustava jedinstveni elektronički identitet kojim će se koristiti u pristupu elektroničkim javnim uslugama, odnosno u elektroničkoj komunikaciji s javnim sektorom. Ovaj dio posla povjerene je Financijskoj agenciji (FINA) koja je i inače jedini ovlašteni državni certifikator za PKI infrastrukturu (infrastruktura za digitalni potpis koji je preduvjet za digitalni identitet).

APIS IT će prema odluci Vlade dobiti posao uspostave i operativnog vođenja Sustava osobnog korisničkog pretinca.

Međusobni odnosi između Vlade Republike Hrvatske i Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijsku tehnologiju i Financijske agencije, u izvršavanju poslova sukladno odluci Vlade uredit ce se posebnim ugovorima za razdoblje od tri godine, a koji ugovori ce se sklopiti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.URL članka VLADA: Svakom građaninu digitalni identitet