InfoDom razvio rješenje GRC FOOD e-Controller

InfoDom razvio rješenje GRC FOOD e-Controller

Foto: Antonio Jularić

Tvrtka InfoDom iz Zagreba ugovorila je dodjelu bespovratnih sredstava za projekt Razvoj inovativnog proizvoda za samoprocjenu regulatorne usklađenosti, procjenu zrelosti i kontroling za područje održive proizvodnje i prerade hrane – GRC FOOD e-Controller, koji se financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. - 2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.492.732,20 kuna, od čega su bespovratna sredstva 785.655,72 kune. Projekt je započeo s provedbom 18. prosinca 2016., a završava 18. prosinca 2017. godine.

Subjekti u poslovanju s hranom u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije u okviru svojih objekata obvezni su osigurati da hrana životinjskog i neživotinjskog porijekla udovoljava zahtjevima propisa o hrani relevantnih za njihovu djelatnost. Obzirom da regulatorna obveza proizlazi iz velikog broja zakona i provedbenih pravilnika koji se često mijenjaju, veliki je izazov za poduzeća na koji način osigurati praćenje zakonodavstva i na koji način agilno osigurati sukladnost njihovog poslovanja u skladu s propisima.

U većim poduzećima organiziraju se pravne službe te službe internih kontrola koje prate regulatornu usklađenost poslovanja (compliance), što predstavlja povećanje troškova za samu organizaciju, dok u manjim i srednjim poduzećima takvih internih sustava kontrole nema ili su nedovoljno razvijene. Također, često se interni procesi kontrole i upravljanja rizicima (skr. GRC – Governance, Risk, Compliance) unutar organizacija vode nestrukturirano i ad-hoc te su slabo digitalizirani.

Vodeći se tim problemima, tvrtka InfoDom putem EU fondova razvila je softversko rješenje namijenjeno organizacijama u poslovanju s hranom kako bi svoje GRC procese vodile na uređen, strukturiran i digitaliziran način. To se prvenstveno ostvaruje kroz primjenu metoda i alata za samoprocjenu regulatorne usklađenosti i mjerenja zrelosti GRC funkcija unutar organizacije, za područje održive proizvodnje i prerade hrane.

Osim sustava kontrolinga, projekt je obuhvatio i izgradnju javnog web portala, koji je za područje hrane i sigurnosti hrane po principu one-stop-shop objedinio sve propise, kodekse, tehničke standarde, zahtjeve regulatornih agencija i pravila zaštite potrošača na jednom mjestu. GRC portal ergonomičan je i brzo pretraživ s velikim brojem aktualnih sadržaja iz domene. Od posebne važnosti za organizacije jest mogućnost procjene zrelosti, uz konkretne preporuke za poboljšanje funkcija kontrolinga.

GRC FOOD e-Controller  bazira se na tehnikama umjetne inteligencije te strukturiranim bazama znanja za područje hrane. Ideja je da njegova primjena omogući ubrzanje procesa kontrole i monitoringa proizvodnje, što rezultira povećanjem učinkovitosti, smanjenjem troškova, te konačno povećanjem kvalitete proizvodnje, prerade i distribucije.

Repozitoriji s obuhvatnim znanjima, pravnim okvirima, referentnim modelima, strateškim dokumentima, dobrom praksom, revizijama, statistikama i pojmovima koji dotiču temu hrane, objedinjeni su i sistematizirani na jedinstvenom mjestu – javno dostupnom portalu.

Svi elementi projekta temeljeni su na provedenom industrijskom istraživanju i dubinskim analizama postojećih metodologija na svjetskoj razini.

Kao ključna isporuka projekta svakako se izdvaja izrada modela za samoprovjere poslovanja s integriranim znanjima te pripadajućim propisima i standardima za domenu sigurnosti hrane. Njihova je odlika upravo jednostavnost korištenja od strane krajnjeg korisnika, bez potrebe za ikakvim predznanjima – dovoljno je poznavati svoje poslovanje. Po odabiru željene kontrolne liste generiraju se pitanja s dodatnim pojašnjenjima i uputama, te pregledni izvještaji s grafičkim prikazima ostvarenih rezultata.

Da bi se korisnicima omogućilo traženje i dijeljenje znanja, te kako bi i sami ukazali na ključne teme, otvorena je forumska rasprava. Tendencija jest upravo interakcija – korisnika s portalom, ali i korisnika međusobno. Tako se postepeno može izgraditi zajednica zadovoljnih poslovnih subjekata kojima je zajednički proces hrane. Osim što u svakom trenutku mogu biti upućeni u ono što predstavlja njihovu obvezu, zahvaljujući relevantnim informacijama imaju i priliku svoje poslovanje podignuti na još višu razinu.

Glavna svrha GRC FOOD e-Controller rješenja jest osnaživanje područja prehrambene industrije kroz digitalizaciju GRC funkcija, a što bi za rezultat imalo povećanje sigurnosti konzumacije prehrambenih proizvoda te osnaživanje zaštite zdravlja svih potrošača.

Više o projektu možete saznati na https://www.grcfood.eu

Još iz kategorije

Erste Card Club predstavio ECC SoftPOS za prihvat kartica na Android uređajima

Erste Card Club predstavio ECC SoftPOS za prihvat kartica na Android uređajima

09.12.2022.

Erste Card Club predstavio je besplatnu aplikaciju ECC SoftPOS za prihvat beskontaktnog kartičnog plaćanja, za čije je korištenje trgovcima i malim poduzetnicima potreban samo Android telefon ili tablet.

Dell predstavio nova rješenja za kibernetičku otpornost i multicloud zaštitu podataka

Dell predstavio nova rješenja za kibernetičku otpornost i multicloud zaštitu podataka

07.12.2022.

Tvrtka Dell Technologies (NYSE:DELL) predstavila je nova sigurnosna rješenja na području zaštite podataka i smanjenja rizika od cyber napada, koji će u konačni potaknuti primjenu Zero Trust arhitekture zaštite. Među predstavljenim rješenjima su (1) Dell PowerProtect Data Manager softver za poboljšanje razine sigurnosti tijekom poslovanja, (2) izolirani virtualni trezori za Google Cloud za snažniju sposobnost cyber oporavaka u najpopularnijem javnom oblaku podataka te (3) Dell APEX Data Storage servisi za fleksibilnu sigurnosnu pohranu podataka.

Odobren visokoautomatizirani sustav parkiranja – put prema autonomnoj vožnji

Odobren visokoautomatizirani sustav parkiranja – put prema autonomnoj vožnji

07.12.2022.

Bosch i Mercedes-Benz postigli su važnu prekretnicu na putu do automatizirane odnosno automne vožnje. Njemačka savezna uprava za motorni promet (KBA) odobrila je njihov visokoautomatizirani sustav parkiranja za korištenje u parkirnoj garaži P6 koju vodi APCOA u zračnoj luci Stuttgart.