Samsung kreće s novom ekološkom strategijom

Tvrtka Samsung Electronics najavila je svoju novu ekološku strategiju, sveobuhvatnu inicijativu kako bi se pridružila globalnim naporima u borbi protiv klimatskih promjena. Strategija uključuje obveze za postizanje nulte neto emisije ugljika u cijeloj tvrtki i planove za korištenje više obnovljive energije, kao i za ulaganje i istraživanje novih tehnologija za razvoj energetski učinkovitih proizvoda, povećanje cirkularnosti potrošene vode i razvoj tehnologije za hvatanje ugljika.

U srži novih napora je postizanje neto nulte stope emisije ugljika sve operacije u Device eXperience (DX) odjelu do 2030., te u svim globalnim operacijama, uključujući Device Solutions (DS) odjela, do 2050. DX odjel obuhvaća tvrtke koje se bave potrošačkom elektronikom, uključujući Mobile eXperience, Visual Display, Digital Appliances, Networks i Health & Medical Equipment, dok Odjel DS uključuje Memory, System LSI i Foundry segmente poslovanja.

Tvrtka Samsung Electronics također se pridružila RE100, globalnoj inicijativi posvećenoj 100 posto obnovljivoj energiji. Tvrtka planira uskladiti potrebe za električnom energijom na svim međunarodnim tržištima s obnovljivom energijom u roku od pet godina.

“Klimatska kriza jedan je od najvećih izazova našeg vremena. Posljedice nedjelovanja su nezamislive i zahtijevaju doprinos svakoga od nas, uključujući tvrtke i vlade. Samsung odgovara na prijetnje klimatskim promjenama opsežnim planom koji uključuje smanjenje emisija, nove prakse održivosti i razvoj inovativnih tehnologija i proizvoda koji su bolji za naš planet,” rekao je Jong-Hee Han, potpredsjednik i glavni izvršni direktor tvrtke Samsung Electronics.

Predanost tvrtke Samsung Electronics zaštiti okoliša također uključuje napore cijele tvrtke da se poboljša cirkularnost resursa tijekom životnog ciklusa proizvoda, od nabave sirovina do recikliranja i odlaganja. Plan također detaljno opisuje ulaganja u nove tehnologije za smanjenje emisija procesnih plinova, kao i za smanjenje potrošnje energije u potrošačkim proizvodima. Tvrtka također planira istražiti tehnologije za hvatanje i iskorištavanje ugljika te se suočiti sa štetnim česticama u zraku.

Prepoznajući potrebu za inovativnim pristupima oko pitanja okolišne održivosti, tvrtka Samsung Electronics će uložiti više od 5 milijardi EUR u svoje ekološke inicijative do 2030. godine, uključujući smanjenje procesnih plinova, očuvanje vode, povećanje prikupljanja elektroničkog otpada i smanjenje emisija štetnih tvari. Iznos ulaganja isključuje troškove vezane uz povećanje korištenja obnovljivih izvora energije.

Tvrtka Samsung Electronics planira postići “neto nultu” izravnu i neizravnu emisiju ugljika do 2050., a dok bi DX Division odjel taj cilj trebao postići do 2030. Dostizanjem neto nulte izravne i neizravne emisije ugljika, tvrtka Samsung Electronics očekuje smanjenje ekvivalenta od oko 17 milijuna tona ugljičnog dioksida -ekvivalentne (CO2e) emisije temeljene na podacima iz 2021.

Kako bi potaknula ove napore, tvrtka Samsung Electronics će uložiti velika sredstva u inovativne tehnologije za postrojenja za obradu koja smanjuju emisije ugljika. Tvrtka planira razviti nove tehnologije za značajno smanjenje procesnih plinova—nusproizvoda proizvodnje poluvodiča— i instalirati postrojenja za obradu na svoje proizvodne linije poluvodiča do 2030.godine. Tvrtka Samsung Electronics nastavit će širiti postrojenja za iskorištavanje otpadne topline i razmotriti uvođenje električnih izvora topline za smanjenje korištenja LNG bojlera.

Metode tvrtke za pronalaženje obnovljivih izvora energije uključivat će, ali nisu ograničene na, potpisivanje ugovora o otkupu električne energije (PPA), kupnju certifikata za obnovljivu energiju i sudjelovanje u programima „zelenih cijena“.

Tvrtka Samsung Electronics planira iskoristiti nove tehnologije niske potrošnje kako bi smanjila potrošnju energije u svakodnevnoj potrošačkoj elektronici. To uključuje razvoj novih memorijskih čipova ultra male potrošnje koji imaju za cilj značajno smanjiti godišnju potrošnju energije memorijskih proizvoda koji se koriste u podatkovnim centrima i mobilnim uređajima do 2025. u usporedbi sa trenutnim proizvodima.

Tvrtka će također implementirati tehnologije male potrošnje u glavne modele sedam proizvoda potrošačke elektronike – pametne telefone, hladnjake, perilice rublja, klima uređaje, televizore, monitore i osobna računala – s ciljem smanjenja razine potrošnje energije za prosječnih 30 posto u 2030. u usporedbi s proizvodima s istim specifikacijama u 2019.

Tvrtka Samsung Electronics će postaviti srednjoročne i dugoročne ciljeve smanjenja emisija u lancu vrijednosti.Također će se usredotočiti na nove pristupe smanjenju emisija u područjima kao što su opskrbni lanci, logistika i cirkularnost resursa, kao i pružanje podrške dobavljačima u postavljanju njihovih ciljeva emisija i nastojanja za smanjenje istih.

Tvrtka Samsung Electronics stvorila je novi Laboratorij za kružno gospodarstvo za provođenje sveobuhvatnog istraživanja o tehnologijama recikliranja materijala i procesima ekstrakcije resursa iz otpada s ciljem primjene ovih tehnologija za maksimiziranje kružnosti resursa. Osim toga, Samsung planira do 2030. uspostaviti sustav u kojem će se minerali izvađeni iz svih prikupljenih otpadnih baterija moći ponovno koristiti.

Također, tvrtka ima za cilj da 50 posto plastike koja se koristi u njenim proizvodima sadrži recikliranu smolu do 2030., a 2050. godine ta će se brojka povećati na 100 posto. Galaxy Z Fold4 dizajniran je tako da uključuje recikliranu plastiku iz odbačenih ribarskih mreža i drugog morskog otpada, a uspjeh koji je ovdje viđen uskoro će se proširiti na dodatne proizvode.

Kada je riječ o održivosti nakon upotrebe proizvoda, tvrtka Samsung Electronics planira proširiti opseg svog sustava za prikupljanje elektroničkog otpada s otprilike 50 zemalja na oko 180 zemalja do 2030. Time tvrtka planira prikupiti kumulativnih 10 milijuna tona elektroničkog otpada između 2009. i 2030., najviši cilj u industriji te ujedno i kumulativnih 25 milijuna tona do 2050. Tvrtka će također aktivno promovirati program upcyclinga koji prikuplja rabljene pametne telefone i ponovno ih koristi za druge svrhe kao što su IoT (Internet of Things) uređaji.

Za DX odjel, tvrtka planira promicati ponovnu upotrebu vode poboljšanjem svojih postrojenja za pročišćavanje vode i vratiti istu količinu vode koju će potrošiti do 2030. kroz projekte obnove vode kao što su poboljšanje kvalitete vode i obnova izvora.

Istovremeno, DS odjel ima za cilj primijeniti nove tehnologije koje uklanjaju zagađivače iz zraka i vode koji se emitiraju tijekom proizvodnog procesa poluvodiča i tretirati ih prije ispuštanja kako bi osigurali da nemaju gotovo nikakav dodatni utjecaj na okoliš od 2040. godine.

Na razini cijele tvrtke, Samsung Electronics planira dobiti platinasti certifikat Zero Waste to Landfill koji izdaje globalna organizacija za certificiranje sigurnosti Underwriters Laboratories (UL) za sve globalne operacije do 2025. godine.

Institut Carbon Capture Research Institute osnovan je u sklopu Samsung Advanced Institut Tehnologije (SAIT) u rujnu 2021., prvi takve vrste u industriji poluvodiča. Ključna misija Instituta je razviti i komercijalizirati tehnologije za hvatanje i iskorištavanje ugljika koje omogućuju pohranjivanje ugljika ispuštenog iz industrijskih pogona poluvodiča i njegovo pretvaranje u iskoristiv resurs. Tehnologije koje je razvio Institut prvo će se primijeniti na proizvodne linije poluvodiča nakon 2030. godine, a potom i na ostale dijelove tvrtke kao i njezine dobavljače.

Tvrtka će također razviti tehnologije za čisti zrak, uključujući nove sustave filtriranja za smanjenje čestica te planira proširiti upotrebu na lokalne zajednice od 2030. godine.

Osim toga, tvrtka Samsung Electronics planira identificirati i ulagati u startup-ove  koji podržavaju inovativne zelene tehnologije. Tvrtka je također predana poticanju ideja i podršci projektima koji se bave klimatskim promjenama kroz svoj C-Lab, internu inkubaciju pothvata i eksterni program ubrzanja start-upa.

Kako bi osigurala ispunjavanje zadanih odgovornosti, ovlaštene organizacije će provjeriti rezultate tvrtke Samsung. Izvedba će se ocijeniti sudjelovanjem u sustavu certificiranja Samsung Instituta EHS Strategije, a potvrdit će ga Odbor za verifikaciju smanjenja ugljika koji uključuje stručnjake treće strane.

Tvrtka je razvila planove provedbe za svaki predviđeni ekološki cilj, uključujući net zero ciljeve i ciljeve promicanja kružnog gospodarstva te će pratiti napredak i osigurati odlučnu provedbu putem Vijeća za održivost.URL članka Samsung kreće s novom ekološkom strategijom