Rast cloud computinga

Vrijeme krize pokazalo je koliko ovisimo o tehnologiji i da kada je sve u oblaku lakše je upravljati infrastrukturom, a pogotovo kada se uzme stalnost poslovanja kao u slučaju potresa u Zagrebu cloud je pokazao svoju snagu. Podaci govore kako je još prije šest sedam godina počeo sve brži pad broja korisnika koji su svoje podatke čuvali na vlastitoj infrastrukturi i počeli se okretati rješenjima u oblaku, odnosno rješenjima u data centrima.

U razdoblju od 4 godine odnosno od 2019. do 2023. godine broj Internet korisnika povećat će se s 4,2 milijarde na čak 5,3 milijardi. Kada je pak riječ o količini podataka još 2018. podataka je bilo 33 ZB (zettabytes) u odnosu na 2025. godinu kada će ih biti 175 ZB odnosno 5,3 puta više.URL članka Rast cloud computinga