Nastavak rasta poslovanja Ericsson Nikole Tesle

Poslovni rezultati najvećeg domaćeg ICT izvoznika Ericsson Nikole Tesle za prvih devet mjeseci ove godine pokazuju stabilnost poslovanj, rast ključnih financijskih pokazatelja. Tako su prihodi od prodaje iznose 1,253 milijarde što je porast od 16% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U ukupnim prihodima od prodaje udio domaćeg tržišta čini 24,4%, usluge za Ericsson 60,6% (od toga 11,2% udjela imaju usluge upravljanja u Hrvatskoj) dok ostala izvozna tržišta sudjeluju s 15,0%.

Prodaja u segmentu Mreža iznosi 729,4 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2018.: 651,7 milijuna kuna), u segmentu Digitalnih usluga 380,0 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2018.: 299,5 milijuna kuna), u segmentu Usluga upravljanja 140,6 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2018.: 128,6 milijuna kuna), a u segmentu Poslovanje u nastajanju i ostalo 3,3 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2018.: 0,7 milijuna kuna).

Na domaćem tržištu prihodi od prodaje iznose 306,3 milijuna kuna što je porast od 32,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Bruto dobit iznosi 142,8 milijuna kuna što je porast od 7,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kao rezultat porasta prihoda od prodaje. Bruto marža bilježi pad na 11,4% uslijed intenzivnog angažmana radnog kapitala na projektima s ključnim kupcima.

Dobit prije oporezivanja veća je za 11,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznosi 93,5 milijuna kuna, a rezultat je veće operativne dobiti uz pozitivni financijski utjecaj tečajnih razlika.

Neto dobit veća je 29,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznosi 80,8 milijuna kuna  prvenstveno kao rezultat veće bruto dobiti te smanjenja porezne obveze temeljem poreznih olakšica ostvarenih zapošljavanjem sukladno Zakonu o poticanju ulaganja. Povrat od prodaje (ROS) iznosi 6,4% dok je u prvih devet mjeseci 2018. bila 5,8%.

Kompanija ima solidnu bilancu s ukupnom imovinom od 936,3 milijuna kuna na dan 30. rujna 2019. godine, 11,4% većom u odnosu na kraj 2018. godine. Pored očekivanog porasta zaliha i efekta iskazivanja dugotrajne imovine s pravom korištenja (MSFI 16), tu su i ulaganja u građevinske objekte (projekt energetske učinkovitosti) kao i neto efekt dobre naplate kratkotrajnih potraživanja krajem 2018. godine i fakturiranja pojedinih završenih faza projekata modernizacije mreže u trećem tromjesečju 2019. godine na domaćem i izvoznim tržištima.

„U prvih devet mjeseci 2019. godine Ericsson Nikola Tesla Grupa zabilježila je porast prihoda od prodaje na svim tržištima te ostvarila ukupne prihode od prodaje u iznosu od 1.253,3 milijuna kuna, što je 16% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine“, ističe Gordana Kovačević, predsjednica Ericssona Nikole Tesle.

Trend značajnih ulaganja vodećih svjetskih i hrvatskih operatora u modernizaciju mreža, digitalnu transformaciju te pripremu za 5G tehnologiju se nastavlja. Globalan razvoj 5G tehnologije brži je od očekivanog, a dinamika ulaganja u razvoj 5G-a u Hrvatskoj ovisit će o modelu dodjele koncesija za radiofrekvencijski spektar. 5G je nova generacija mobilnih mreža koja će omogućiti visoke brzine prijenosa podataka, nisku latenciju i bolje sigurnosne karakteristike mreže. S 5G tehnologijom stvaramo novu platformu za inovacije, koje će unaprijediti poslovanje i društvo u cjelini, a našim kupcima omogućiti nove izvore prihoda uz istovremenu optimizaciju poslovanja.

S operatorom A1 Hrvatska uspješno surađuju od njihovog dolaska na hrvatsko tržište, a u rujnu ove godine potpisali su okvirni ugovor do kraja 2023. godine koji uključuje modernizaciju i proširenje njihove radijske pristupne mreže korištenjem najnovijih tehnoloških rješenja iz portfelja Ericssonovog radijskog sustava (Ericsson Radio System – ERS).

S operatorom Hrvatskim Telekomom nastavljene su intenzivne aktivnosti na modernizaciji kompletne mobilne mreže što će znatno povećati kapacitet mreže i omogućiti uvođenje 5G tehnologije. Do sada je uspješno modernizirano više od 90% mreže i postignute su znatno veće brzine prijenosa.

U segmentu ICT za Industriju i društvo nastavljamo aktivnosti na projektima u području e-Zdravstva, e-Poslovanja (zemljišne knjige i katastar) i javne sigurnosti (nadzor državne granice).

Na izvoznim tržištima u tijeku je implementacija projekata modernizacije mobilnih mreža s kupcima u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu i Bjelorusiji. Posebno bih istaknula okvirni ugovor sa strateškim partnerom HT Eronetom za širenje LTE mreže na području cijele Bosne i Hercegovine. Ericsson Nikola Tesla jedini je isporučitelj radijske pristupne mreže HT Eroneta, a zahvaljujući opremi radijskog sustava, koja je spremna za 5G i IoT, HT Eronet će, u budućnosti, moći jednostavno prijeći na 5G tehnologiju.

Poslovanje na Ericssonovom tržištu bilježi kontinuirani rast zahvaljujući novim odgovornostima u području 4G/5G mobilnih sustava, kvaliteti obavljenih poslova te kompetencijama stručnjaka u razvojno-istraživačkom centru kao i ekspertnim centrima za usluge i rješenja.

„Naša kompanija kći, Ericsson Nikola Tesla Servisi, već pet godina pruža usluge projektiranja, izgradnje, nadzora i održavanja telekomunikacijske mrežne infrastrukture Hrvatskom Telekomu u segmentu Usluga upravljanja. Do sada je realizirano niz zahtjevnih ciljeva u području planiranja i izgradnje, spajanja korisnika na optičku infrastrukturu te na proširenju kapaciteta i pokrivanja mobilnim širokopojasnim pristupom (MBB)“, pojašnjava Gordana Kovačević.

Kada govorimo o financijskim rezultatima, bruto dobit bilježi porast od 7,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kao rezultat porasta prihoda od prodaje, dok je operativna dobit veća 9,9% kao rezultat porasta bruto dobiti uz istovremeno zadržavanje ukupnih prodajnih i administrativnih troškova na gotovo istoj razini. Bruto marža niža je 0,9 postotnih poena uslijed intenzivnog angažmana radnog kapitala na projektima s ključnim kupcima. Dobit prije oporezivanja veća je 11,2% kao rezultat veće operativne dobiti uz pozitivni financijski utjecaj tečajnih razlika, dok je neto dobit, uz navedene efekte te efekte poreznog rasterećenja, veća 29,6% te iznosi 80,8 milijuna kuna. Ostvaren je novčani tok od poslovnih aktivnosti od 86 milijuna kuna, a ukupna novčana sredstva uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu krajem trećeg tromjesečja iznose 157,8 milijuna kuna. Učinkovitost obrtnog kapitala mjerena u danima vezivanja obrtnih sredstava iznosi 40 dana, a ako isključimo usluge za Ericsson učinkovitost obrtnog kapitala je 102 dana. Stopa konverzije novca je 54%.

Tijekom trećeg tromjesečja održan je devetnaesti Ljetni kamp Ericssona Nikole Tesle na kojem su sudjelovala 54 studenta iz Hrvatske i susjednih zemalja od kojih 13 u sklopu ERASMUS++ projekta BENEFIT na kojem je naša kompanija industrijski partner. Pod stručnim vodstvom mentora studenti su radili na projektima u području 5G radijskog pristupa, umjetne inteligencije, automatizacije, robotike i Interneta stvari (IoT). Nadalje, u okviru suradnje sa znanstveno-obrazovnim institucijama istaknula bih i aktivnosti na osnivanju novog zajedničkog Laboratorija za znanost o podacima u prometu i logistici s Fakultetom prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (FPZ).

„Naša strategija usmjerena je na dugoročno jačanje pozicije tržišnog lidera u postojećim i novim segmentima. Nastavljamo ulagati u nove tehnologije i jačanje kompetencija kako bismo kvalitetno podržali naše kupce. Tijekom trećeg tromjesečja ugovorili smo nekoliko važnih poslova koji će ojačati naš položaj na tržištu u narednom razdoblju. Nastavljamo s implementacijom programa Digitalne transformacije na razini Ericsson Nikola Tesla Grupe s ciljem dodatnog pojednostavljena kompanijskih procesa i upravljanja poslovanjem/projektima primjenom naprednih tehnologija i automatizacijom. Kako bismo osigurali daljnji razvoj poslovanja i bili konkurentni u središtu naše pozornosti i dalje ostaje troškovna i operativna učinkovitost te strateško upravljanje rizicima“, ističe Gordana Kovačević.

Zbog nastavka povećanih aktivnosti na projektima modernizacije mreže na domaćem tržištu, zalihe i proizvodnja u tijeku još uvijek su značajno veće u odnosu na kraj 2018. godine. Uslijed početka primjene novog Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja (MSFI 16 Najmovi) od 1. siječnja 2019. godine, Društvo je početkom godine priznalo 65 milijuna kuna imovine s pravom korištenja te u istom iznosu priznalo i obveze po najmovima, što je dodatno povećalo bilancu u 2019. godini u odnosu na kraj 2018. godine. Na domaćem tržištu prihodi od prodaje iznose 306,3 milijuna kuna što je porast od 32,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Sa strateškim partnerom Hrvatskim Telekomom nastavljaju se intenzivne aktivnosti na modernizaciji mobilne mreže. Do sada je modernizirano više od 90% mreže čime su omogućene znatno veće brzine prijenosa. Do kraja godine modernizacija mreže bit će završena na teritoriju cijele Republike Hrvatske te će mreža biti potpuno spremna za 5G. U tijeku su pilot projekti testiranja 5G mreže (Zagreb, Samobor, Krk) u 3,5 GHz području s ciljem analize rada tehnologije u stvarnim uvjetima.

Ericsson Nikola Tesla i Hrvatski Telekom nastavljaju suradnju u područjima nepokretne telekomunikacijske mreže

te isporuke usluga izgradnje i održavanja telekomunikacijske infrastrukture.

Sa strateškim partnerom A1 Hrvatska nastavljamo dugogodišnje uspješno partnerstvo potpisom okvirnog ugovora do kraja 2023. godine koji obuhvaćena modernizaciju i proširenje radijske mreže ovog operatora. Navedena suradnja i u budućnosti će omogućiti korisnicima A1 Hrvatska atraktivan doživljaj podatkovno sve zahtjevnijih usluga u svim dijelovima Hrvatske. Na temelju portfelja Ericssonovog radijskog sustava ovaj operator imat će na raspolaganju fleksibilno rješenje spremno za implementaciju 5G tehnologije.

S mobilnim operatorom Tele2 ugovorili smo isporuku, implementaciju i podršku rješenja za oblikovanje podatkovnog prometa kojim se povećava prosječna silazna brzina po korisniku. Isporučili smo i opremu za proširenje mikrovalne transportne mreže te povećali kapacitet baze podataka s 4G korisničkim informacijama. Nastavili smo pružati usluge podrške za govornu jezgrenu mrežu.

Na području ICT rješenja za Industriju i društvo nastavljene su aktivnosti na projektu nadogradnje centralnog zdravstvenog sustava Republike Hrvatske (CEZIH), implementaciji i nadogradnji Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) te provedbi projekta nadzora državnih granica.

Ministarstvu zdravstva isporučili su CUS (centralni sustav komunikacije s bolnicama) - sustav za automatsko dnevno prikupljanje svih zdravstvenih indikatora i analizu podataka za sve bolnice u Republici Hrvatskoj.

S Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske, u konzorciju s tvrtkom KING ICT, potpisan je okvirni sporazum na razdoblje od 3 godine te ugovor o nabavi za 2019. godinu, za integraciju sustava 112-192 te unapređenje rada Operativno Komunikacijskog Centra (OKC) Ministarstva unutarnjih poslova.

S HZZO-om su potpisali projekt o izradi koncepta razmjene „Patient Summary“ u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF).

Na izvoznim tržištima (bez Ericssonova tržišta) prihodi od prodaje viši su 22% u odnosu na prethodnu godinu te iznose 187,4 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2018.: 153,6 milijuna kuna).

S HT Eronetom nastavljaju uspješnu suradnju te smo potpisali okvirni ugovor za širenje LTE mreže u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ugovoreni posao odnosi se na LTE mrežu (na 800MHz i 1800MHz), usluge upravljanja projektima i integracije novih čvorova u mrežu te obuku za zaposlenike. HT Eronet će, u budućnosti, moći jednostavno prijeći na 5G tehnologiju, budući da je oprema radijskog sustava spremna za 5G i IoT.

Dobra suradnja nastavljena je i s operatorima Crnogorski Telekom (Crna Gora) i IPKO (Kosovo) na modernizaciji i održavanju telekomunikacijskih mreža. S operatorom beCloud (Bjelorusija) nastavlja se projekt proširenja LTE mreže (turn-key) u četiri regije (1800 MHz i 2600 MHz) te se radi na dobivanju novih poslova.

Nastavljene su aktivnosti na projektu informatizacije zdravstvenog sustava u Kazahstanu u suradnji s Ministarstvom zdravstva Republike Kazahstan.

Na Ericssonovom tržištu ostvareno je 759,6 milijuna kuna prihoda od prodaje (prvih devet mjeseci 2018.: 695,1 milijun kuna), što je porast od 9,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Doprinos kompanije Ericsson Nikola Tesla Servisi, kompanije kćeri Ericssona Nikole Tesle d.d., prihodima u ovom tržišnom segmentu iznosi 140,5 milijuna kuna uz nasatavk rasta.

U Centru za istraživanje i razvoj (R&D centar) projekti u svim domenama odvijaju se prema planu. Redovni polugodišnji pregled poslovanja našeg R&D centra održan je u rujnu na sastancima s predstavnicima svih razvojnih i servisnih organizacija korporacije Ericsson s kojima centar surađuje. Centar je visoko ocijenjen po svim ključnim parametrima praćenja. Kvaliteta obavljenih poslova te postignuti rezultati daju dobru osnovu za daljnji razvoj poslovanja.

Stručnjaci Centra za usluge i rješenja za Mreže, uz projekte za kupce Ericsson Nikola Tesla Grupe, radili su na projektima za potrebe Ericssonovih kupaca u Njemačkoj, Švicarskoj, Kataru, Saudijskoj Arabiji, Pakistanu, Južnoafričkoj Republici, Brazilu, Meksiku i drugdje. Potražnja za stručnjacima Ericssona Nikole Tesle od strane Ericssonovih globalnih / regionalnih organizacija i dalje je velika. Stručnjaci uključeni su u aktivnosti integracije i optimizacije različitih tehnologija, sa sve većim fokusom na 5G na ključnim tržištima (SAD, Japan, Kina).

Nastavljen je rad na razvoju i implementaciji softverskih alata za upravljanje i optimizaciju mobilnih mreža.

Stručnjaci Centra za usluge i rješenja iz područja Digitalnih servisa i Operacija, uz projekte za kupce, radili su na projektima za potrebe Ericssonovih kupaca u Austriji, Belgiji, Danskoj, Francuskoj, Grčkoj, Italiji, Irskoj, Luksemburgu, Njemačkoj, Nizozemskoj, Norveškoj, Sloveniji, Srbiji, Švedskoj, Švicarskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Kataru, Libiji, Meksiku, SAD-u i drugdje. Riječ je o složenim projektima uvođenja 5G tehnologije, sustava operativne i poslovne podrške, kao i brojnim projektima uvođenja jezgrenih rješenja u oblaku.

Timovi koji rade u jedinicama za Informacijsku tehnologiju i usluge inženjeringa te Industriju i društvo postižu kvalitetne rezultate na projektima upravljanja testnim okolinama, upravljanja IT operacijama, IoT platformi te povezanom urbanom prometu.

Nastavljaju s aktivnostima u području inovacija te bismo izdvojili Ericsson Shark Tank događanje gdje su stručnjaci sudjelovati s idejom „Crowdsourced user experience“ kao najboljom inovativnom idejom iz Ericssonove tržišne regije Europa i Latinska Amerika. Nadalje, u okviru globalnog inovacijskog natjecanja Ericsson Innovation Award surađivali smo sa studentima s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, FESB-a i Sveučilišnog odjela za studije mora na razvoju ideje „IntelliShell“ koja je uvrštena među 15 najboljih ideja natjecanja od ukupno 2.000 ideja.

Ericsson Nikola Tesla Servisi uspješno realiziraju usluge nadzora, održavanja i izgradnje telekomunikacijske mreže Hrvatskog Telekoma. U trećem tromjesečju intenzivirani su radovi na izgradnji optičkih distribucijskih mreža kako bi se osigurao širokopojasni internet korisnicima.URL članka Nastavak rasta poslovanja Ericsson Nikole Tesle