INFOGRAFIKA: Google Play vs Apple App Store

Usporedbom Google Play i Apple App trgovine putem infografike dobivamo svjež pogled na usporedbu ova dva servisa. Većina usporedbe usredotočena je na podatke kao što je broj aplikacija, stopa rasta i prodaje.

Infografika također pruža pogled i na druge podatke poput tržišnog udjela, jednostavnosti otkrivanja aplikacija, cijene distribucije i ostale parametre. Infografika prikazuje da iako Google Play ima puno veći udio u tržištu nego što ima Apple App trgovina, Apple donosi pet puta više dnevnih prihoda u odnosu na Google Play trgovinu. Google ima 74.4 posto udjela na tržištu, a Apple 18.2 posto.

Zbog otvorenosti Android operativnog sustava, mogućnost personalizacije aplikacija na Android sustavu je mnogo veća. Google Play trgovina ima mnogo bolju i točniju tražilici, te je lakše naći željene aplikacije, nego na Apple App trgovini.

Kada je u pitanju rast prihoda diljem svijeta, Apple App trgovina je nadjačala Google Play, u zemljama poput Japana, Rusije i Kine u kojima Apple App trgovina zabilježila najveći rast prihoda.

Infografika: Kinvey ( http://www.kinvey.com/ )URL članka INFOGRAFIKA: Google Play vs Apple App Store