INFOGRAFIKA: Dramatičan pad oglašavanja u tiskanim medijima

Oglašavanje u tiskanim medijima odumire posljednjih deset i više godina, kao i njihova naklada, što je posljedica konzumacije sadržaja u online prostoru. Ipak, tek kad se vide konkretne brojke, shvaća se pozicija tiskanih medija.

Iako je riječ samo o Sjedinjenim Američkim Državama, nije teško za zaključiti da situacija nije ništa drugačija u ostatku svijeta. Primjerice, 2012. se od oglašavanja u tiskanim medijima uprihodilo 25,2 milijardi američkih dolara, a časopisi svih vrsta donosili su 20,63 milijardi dolara.

Već 2013. situacija je bila za nekoliko milijardi gora, oko 15 milijardi dolara prihoda časopisi i novinska tiskana izdanja bili su 2017. Trenutno su na oko deset milijardi dolara prihoda, ali do kraja 2024. prognozira se da će časopisi biti na 6,59 milijardi dolara prihoda, a novine na 5,53 milijarde.

To je 20 milijardi manje nego 2012., odnosno za časopise gotovo 14 milijardi dolara manje.URL članka INFOGRAFIKA: Dramatičan pad oglašavanja u tiskanim medijima