TOP 5 izazova s kojima se suočavaju današnji B2B prodajni timovi

Ponajveći dio „putovanja“ svakog kupca odvija se bez njihova znanja, iza zatvorenih vrata i između marketinških stručnjaka koji traže najbolje načine za plasman proizvoda i pronalazak istih tih kupaca. Naravno, izazovi su sve veći jer je konkurencija na tržištu sve veća iz dana u dan, što znači da se stručnjaci moraju nadograđivati također iz dana u dan.

Ovdje donosimo pet najvećih izazova za marketinške stručnjake, koje ne treba nikako zanemariti.

1. Vrijednost komunikacije

Svaki marketinški stručnjak ujedno mora biti i trgovac, a to podrazumijeva sjajne komunikacijske vještine. Da biste ih imali, morate u detalje poznavati ono što želite prodati i brzo čitati ljude, kako biste ih uvjerili da upravo oni žele proizvod ili uslugu koju nudite. Uz sve to, improvizacija je iznimno bitna, kao i elokventnost. Dakle, uz vještine koje se mogu naučiti, potreban je i talent. Ali, nitko ne kaže da nije moguće učiti i poboljšavati se konstantno.

2. Djela, a ne riječi

Prezentacije proizvoda, kao i sami oglasi tih proizvoda jednostavno nisu dovoljni. Potrebno je ljudima pokazati kako rade, čak ih i u uključiti da ih isprobaju sami. Ne čini tako nešto bez razloga svaki jači brend, uključuje ljude direktno, kako bi ih privukao.

3. Razumijevanje kupaca na višim razinama

Što jedan kupac želi nije dovoljno, nije dovoljno ni što ih želi desetak, a na najvišim razinama ni što ih želi stotinu tisuća. Uvijek treba ići korak dalje, tražiti ciljne skupine, obraćati im se kroz sve moguće platforme i napredovati kroz upijanje informacija.

4. Pristup najnovijoj tehnologiji

Nemojte zaostajati, uvijek pratite što se događa na području od vašeg interesa i koristite se time. Ne smijete dozvoliti da konkurencija bude ispred samo zato što se koristi modernijim alatima.

5. Povezivanje na emocionalnoj razini

Ovo se tiče saih timova. Kad podučavate mlađe kolege ili dogovarate neko partnerstvo, čitajte ljude i pristupite im na osobniji način, tako se izgradi povjerenje i tako se sklapa čvršći posao.URL članka TOP 5 izazova s kojima se suočavaju današnji B2B prodajni timovi