Digitalna strategija za rast uključuje modernizaciju i transformaciju

Digitalna transformacija nužna je kako bi se promijenio postojeći poslovni model neke organizacije, odnosno, kako bi se ostalo u korak s turbulentnim vremenom. Iako se čini da je ta transformacija iza nas, činjenice ukazuju da ipak nije.

Jer, doba je digitalizacije poslovanja, gdje umjesto tradicionalnog načina poslovanja ovisnog o ljudskim naporima koji čini osigurateljne proizvode preskupima, klijenti imaju priliku uzeti stvari u svoje ruke te sami voditi proces potraživanja primjerice.

Automatizacijom procesa on postaje brži i jeftiniji, a klijent ima osjećaj da vlada situacijom. Nove tehnologije omogućavaju i predviđanje ishoda određenih događaja na osnovu modela ponašanja koji počivaju na analizi tisuća i tisuća podataka. Upravljanje rizicima u tom pogledu ima priliku postati proaktivno, a ne reaktivno.

U ovom trenutku, organizacije većinom koriste dijelove novih tehnologija da bi baratale starim tehnologijama ili navikama. Istinska digitalna transformacija nastat će kad se dogodi fundamentalna promjena. Kad se počne koristiti softver kojim će se potrošačima, klijentima i korisnicima predočiti nešto novo i prihvatljivo.

Laički rečeno, kad kompanija ili organizacija počnu ostvarivati profit od novih tehnologija, tad se može kazati da su obavile digitalnu transformaciju.

Također, u dobu digitalne transformacije često zaboravljamo na ljude koji su ključni čimbenik i vođe pokreta industrije u bolje i digitaliziranije sutra. Iako se za te poslove često unajmljuju treće strane koje imaju produkte specijalizirane za obavljanje tih radnji, bitno je u vlastitom kadru imati barem jednu osobu od povjerenja koji će se biti dovoljno stručna da se pobrine da sve teče po planu.

Zbog toga, ali i zbog brzine napredaka u tehnologiji, potrebna je konstantna edukacija - svake godine imamo nešto novo za naučiti u svijetu IT-a i osiguranja.URL članka Digitalna strategija za rast uključuje modernizaciju i transformaciju