Trebalo bi ovu zemlju izvući iz krize!

Da bi ova zemlja izašla iz krize potrebno je automatizirati procese državne uprave i iz upravnih procesa izbaciti namještenike TDU. Gotovo svaki upravni postupak se može prevesti u računalni program koji radi bezgrešno, nepristrano, svetkom i petkom. S druge strane, svaka mogućnost donošenja odluke od strane namještenika državne uprave unosi subjektivnost, pristranost, često nekompetentnost i uvijek sporost u procese koji bi morali biti objektivni, svima garantirati ista prava i biti u službi građana.

Automatizacijom bi se stvorio višak radnih mjesta. Potrebno je u roku od dvije godine otpustiti najmanje 30% namještenika i tako smanjiti državne rashode. Ministre i članove uprava državnih poduzeća potrebno je  birati transparentnim javnim natječajem a ne političkim imenovanjem. Onima koji stvarno doprinose učinkovitosti TDU, potrebno je osigurati plaće usklađene s visinom plaća u gospodarstvu i motivirati njihov trud i proaktivnost, ali istovremeno uvesti i osobnu odgovornost za pogreške.

Potrebno je porezne stope uskladiti s prosjekom EU, odnosno smanjiti ih i prestati stalno mijenjati porezni sustav. Potrebno je ukinuti akontaciju poreza na dobit ili po izradi završnog računa platiti zateznu kamatu na preplaćeni porez. Potrebno je pojednostaviti knjigovodstvo malim firmama s do 500k€ prometa godišnje i uvesti progresivnu stopu poreza na dobit, a tvrtke s dobiti manjom od 10k€ u potpunosti osloboditi plaćanja ovog poreza.

Tako bi se malima omogućio opstanak, perspektivnima rast, a velike motiviralo na povećanje troškova i reinvestiranje kako bi smanjili dobit.  Što se tiče stranih investicija... There's no such thing as a free lunch! Jedini razlog za investiranje je zarada. Potrebno je poticati investicije kojima će se povećati  izvoz i koje će dobit ostvarivati na stranim tržištima. Investitori koji planiraju prodavati svoje proizvode na našem tržištu pa ostvarenu dobit iznositi iz zemlje nikome ne trebaju.Sve direktne novčane poticaje za razvoj gospodarstva potrebno je ukinuti i tim novcem pokriti kratkoročni deficit u budžetu do kojeg će doći zbog smanjenja poreznih stopa.

Na taj bi se način poticaji bez kompleksnih administrativnih prepreka ravnomjerno rasporedili svim malim firmama  bez mogućnosti manipuliranja i dodjele sredstava podobnima. Firme bi se mogle koncentrirati na svoj posao umjesto da troše vrijeme na popunjavanje nebrojenih nepotrebnih obrazaca.  Porezne prijave mora svaki vlasnik male firme moći napraviti online i bez knjigovođe za pola sata.

Potrebno je u potpunosti automatizirati provedbu javne nabave tako da ponuđači ne trebaju prikupljati nikakve dokumente koji su već dostupni državnoj upravi i mogu se fokusirati na izradu kvalitetne stručne ponude. Odbacivanje ponuda radi administrativnih propusta mora postati prošlost!Potrebno je u škole već od prvog razreda uvesti informatičku pismenost (ne informatiku) kao obavezan predmet. Ne bi se učili dijelovi računala i programiranje, nego kako upotrijebiti računalo za postizanje ciljeva.

Školske knjige moramo u potpunosti izbaciti iz upotrebe. Potrebno je nastavne programe učiniti svima besplatno dostupnima preko interneta. Umjesto knjiga – laptopi. Umjesto papirnatih testova – online testovi.Potrebno je dobiti sljedeće  izbore!... sad cijeli tekst iskopirajte u Word i zamijenite „Potrebno je“ sa „Mi ćemo“ ili „[naziv stranke po izboru] će“ i pročitajte ovaj tekst ponovo. Kako sada zvuči?URL članka Trebalo bi ovu zemlju izvući iz krize!