Korisnici sve više koriste VPN-ove preko kojih se spajaju na internet

Virtualne privatne mreže (VPN) potreba su u današnje vrijeme povećane želje za privatnosti i anonimnosti, a prema podacima koje nudi VPN Adoption Index i prezentira ih Atlas VPN, preuzimanja ove vrste usluge porasle su do 616 milijuna tijekom prve polovice ove godine.

Korisnici iz 85 zemalja svijeta osjetili su povećanu potrebu i "download" ikonica radila je više no inače. Primjerice, u 2020. je ukupna brojka preuzimanja bila na 277 milijuna, što zorno prikazuje koliko su potrebe za VPN uslugama porasle kroz 2021.

Inače, VPN je, kao što se spomenulo u uvodu, virtualna privatna mreža. Ili, slikovitije, riječ je o grupi računala umreženih preko javne mreže ili interneta. To znači da uz korištenje VPN usluga ne morate imati računala fizički na jednom mjestu, nego na bilo kojoj lokaciji u svijetu, ali da možete imati sve povlastice lokalne mreže.

Ovaj koncept se često koristi u privatnom sektoru, odnosnu u raznim poduzećima jer dozvoljava korisnicima da se i od kuće spoje VPN-om u poslovnu mrežu i da mogu pristupiti računalnim resursima kompanije. Najčešće se radi o pristupanju serverima kompanije gdje se nalaze povjerljivi podaci koji se koriste u poslovanju.

Naravno, VPN ima i funkciju zaštititi vas od neželjenih pogleda. Kad se spajate VPN-om na određeni server, od vašeg računala do tog servera se, nakon autentifikacije, stvara sigurnosni tunel preko kojeg putuju vaši podaci. Taj tunel je kriptiran i ako netko i dođe u posjed podataka koji putuju tim tunelom, neće moći vidjeti kakvi su to podaci jer nema ključ kojim su ti podaci kriptirani i ne može ih dekriptirati.

Najviše preuzimanja zabilježeno je u Kataru, 1,28 milijuna na 2,88 milijuna stanovnika. Zatim slijede Ujedinjeni Arapski Emirati s 3,94 milijuna na 9,98 milijuna stanovnika, Singapur je treći s 1,73 milijuna preuzimanja na 5,85 milijuna stanovnika, a Indija četvrta s 348,71 milijun preuzimanja na 1,38 milijardi stanovnika.

Zanimljivo, sve su zemlje na listi iz Azije...URL članka Korisnici sve više koriste VPN-ove preko kojih se spajaju na internet