Google Search s novim algoritmom BERT ostvario najveći napredak u zadnjih 5 godina

Google tvrdi da je njegov najnoviji algoritam za davanje odgovora na pitanja, nazvan BERT, ostvario najveći napredak u posljednjih pet godina!

Riječ je o razumijevanju upita koji su postavljeni pred njega u Google Search, a rezultati koje je ostvario nisu bili toliko značajni još od poticaja koji je dobio 2015. od RankBraina.

Ukratko, BERT može predvidjeti riječ u rečenici gledajući onu riječ koja je ispred i nakon nje u istoj toj rečenici. To je značajan napredak jer je riječ o dvostrukom smjeru (eng., bidirectional), a ne jednostrukom (eng., unidirectional) kao kod OpenAI GPT, koji gleda samo onu riječ prije.

Primjer o čemu se radi jest u rečenici "2019 brazil traveler to usa need a visa" (hrv., 2019 Brazilac koji putuje u SAD treba vizu), gdje je "to" (hrv., u) najbitniji dio s obzirom da sugerira kako je riječ o osobi koja iza Brazila putuje u SAD. Prije bi Google izbacio Amerikance koji putuju u Brazil kroz rezultate i to je bila velika mana. Koja se sad briše, uvelike.

Uostalom, BERT, koji je skraćenica za Bidirectional Encoder Representations from Transformers, nastao je upravo s ciljem dostizanja takvog uspjeha. Kojem je pak namjena za poboljšanje rezultata pretraga Googleove tražilice, čiji se napredak u ovo doba sve izraženijeg napretka na području umjetne inteligencije i strojnog učenja itekako traži.

Posebno kad se zna da Oracle sa svojom tražilicom uspijeva ostvarivati iznimne rezultate kroz personalizirani oblik pretraga, gdje se ne upisuju ključne riječi već postavljaju konkretna pitanja ili se upisuju pune rečenice. Dakle, Google shvaća da ne smije stagnirati i zato je BERT sad stigao "kao naručen", u smislu najvećeg iskoraka kroz posljednjih pet godina.

Konkretnije, ovaj napredak donijet će bolje razumijevanje za 15 posto ukupnih upita svakog dana. A ti su upiti bitni jer su unikatni, nikad prije nisu viđeni u tražilici i zato je bitno da BERT reagira na adekvatan način, doskoči svakoj prepreci pa potvrdi da strojno učenje kojem teži Google ide u pravom smjeru.URL članka Google Search s novim algoritmom BERT ostvario najveći napredak u zadnjih 5 godina