E-mail je i dalje ogroman izvor sigurnosnih rizika

Problemi s kibernetičkim prijetnjama ne jenjavaju, a najgore od svega jest što se bilježi rast uspješnih napada korištenjem e-mail poruka, pokazuje Trend Micro u istraživanju. Riječ je o 196 posto u 2021. kad se usporedi sa situacijom iz 2020.

Iznimno je nepoticajno i što su u sve većim problemima organizacije, što se vidi kroz napade na poslovne e-mail servise (BEC - business email compromise). Ukupno, FBI je zabilježio u tom smislu financijsku štetu od 2,4 milijardi američkih dolara, što je oko 600 milijuna dolara više nego u 2020.

A to se tiče samo Sjedinjenih Američkih Država, na globalnoj razini situacija je zasigurno bitno dramatičnija jer za kibernetičke kriminalce granice ne postoje, okušat će se gdje god vide priliku za uspjeh.

Ove metode napada krenule su 2013. i kao cilj imaju pojedinca u korporaciji ili korporaciju u globalu pa tko se prvi "zakači". Kibernetički kriminalci napad obave tako da kompromitiraju poslovni e-mail korisnički račun kroz razne domišljate metode, a potom tako nešto iskorite da bi obavili prijenos sredstava. Nakon tog u pravilu nestanu i zato ih nije lako, ako je uopće i moguće, pronaći.

S pandemijom koronavirusa postalo je samo gore po korporacije jer zaposlenici su u većoj mjeri radili na daljinu pa su im korisnički računi bili lakše mete za kibernetičke kriminalce. Kad bi ih "provalili", lako bi izveli sve ono što slijedi nakon. Naravno, tako nešto ne ide samo "na dušu" napadnutih pojedinaca već i organizacija koje nisu posvetile dovoljno pažnje sigurnosnom aspektu rada na daljinu.

Srećom, neke su na tuđim greškama učile, a neke nisu zabilježile toliko ozbiljne napade prije no što bi ponukani njima izveli potrebne sigurnosne korake da se više nikad ne ponove. Nažalost, neke su organizacije pretrpjele ogromnu štetu, što ove brojke i sugeriraju.URL članka E-mail je i dalje ogroman izvor sigurnosnih rizika