BEREC preporučuje usvajanje posebnog ex-ante regulatornog okvira za digitalne platforme sa značajnom posredničkom snagom

Kao odgovor na javnu raspravu Europske komisije (EK) o paketu zakona o digitalnim uslugama (Digital Service Act -DSA) i o novom alatu za zaštitu tržišnog natjecanja, (New Competition Tool - NCT), Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) preporučuje usvajanje posebnog ex-ante regulatornog okvira za digitalne platforme sa značajnom posredničkom snagom.

U svojem odgovoru BEREC prepoznaje prednosti koje digitalne platforme donose za inovacije i odabir potrošača. One su stvorile  i omogućile inovativne poslovne modele te malim poduzetnicima i startupovima omogućile pristup novim tržištima širom Europe i njihovo širenje. Olakšale su poslovnim i krajnjim korisnicima pristup robi, uslugama i informacijama te pružile širok raspon učinkovitosti smanjenjem transakcijskih troškova te troškova potražnje i distribucije.

Međutim, BEREC također priznaje da postoji sve veća zabrinutost zbog postojeće snage nekih velikih digitalnih platformi i kontrole koju imaju nad širokom raznovrsnošću robe, usluga, podataka i informacija, kao i nad pristupom i imovinom ključnima za poticanje učinkovitog tržišnog natjecanja i inovacija. Da bi se riješili ti problemi, BEREC preporučuje donošenje posebnog ex-ante regulatornog okvira prilagođenog specifičnostima digitalnog okruženja.

Važno je naglasiti da takva ex-ante intervencija ne bi bila usmjerena na regulaciju svih digitalnih platformi, kao niti na regulaciju interneta u cjelini, već na rješavanje specifičnih zabrinutosti vezanih uz digitalne platforme sa značajnom posredničkom snagom, a kako bi se osiguralo poticanje tržišnog natjecanja i inovacija, zaštita prava krajnjih korisnika te otvorenost i konkurentnost digitalnog okruženja u korist europskih građana i poduzetnika.

BEREC i njegovi članovi imaju značajno iskustvo u primjeni ex-ante regulacije u sektoru elektroničkih komunikacijskih usluga (ECS) za rješavanje strukturnih problema tržišnog natjecanja, kao i društvenih izazova u tom području (npr. otvoreni internet). Ex-ante asimetrična regulacija, potkrijepljena regulatornim paketom, već se pokazala učinkovitom za poticanje tržišnog natjecanja i konkurentnosti te prilikom ostvarenja niza različitih ciljeva, imajući pozitivan učinak na korisnike i društvo u cjelini.

Na ovom temelju BEREC smatra da njegova stručnost može biti vrlo vrijedna prilikom dizajniranja učinkovitog, proporcionalnog i predvidljivog modela za regulatornu intervenciju. Štoviše, njegov se okvir suradnje može smatrati referentnim modelom koji dobro funkcionira, a BEREC i njegovi članovi - europski nacionalni regulatori, u dobrom su položaju da učinkovito preuzmu aktivnu ulogu u definiranju i provedbi ovog posebnog regulatornog okvira.

Cilj BEREC-a je nastaviti doprinositi regulatornoj raspravi o digitalnim platformama, dodatno razviti pojedina pitanja i analizirati implikacije BEREC-ovog prijedloga. BEREC želi naglasiti svoju spremnost nastaviti surađivati s europskim institucijama i drugim relevantnim dionicima na tom području.

Vezano za javnu raspravu o novom alatu za tržišno natjecanje, povratne informacije BEREC-a usredotočene su na njegov međusobni odnos s postojećim ex-ante regulatornim okvirom za elektroničke komunikacijske usluge, kojeg su članovi BEREC-a uspješno primjenjivali više od 20 godina, kao i s predloženim ex-ante okvirom za digitalne platforme sa značajnom posredničkom snagom.

Europska komisija je 8. rujna 2020. zatvorila dvije javne rasprave, jednu o paketu zakona o digitalnim uslugama (DSA) i drugu o novom alatu za zaštitu tržišnog natjecanja.URL članka BEREC preporučuje usvajanje posebnog ex-ante regulatornog okvira za digitalne platforme sa značajnom posredničkom snagom