Od digitalnog marketinga do marketinga digitalne ere

Marketing se mijenja i digitalan je, promjene su nezaustavljije.